Прегледај колекције (36 укупно)

Извештаји комисије за карст

SGD_article.png

Извештаји комисија Српског геолошког друштва

SGD_article.png

I савјетовање геолога ФНРЈ (Загреб,1952)

I. савјетовање геолога ФНРЈ .jpg

I Југословански геолошки конгрес (Блед, 1954)

I Југословaнски геолошки конгрес.jpg

II конгрес геолога Југославије (Сарајево,1957)

II конгрес геолога Југославије.jpg

III конгрес геолога Југославије (Будва,1959)

III конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg

Реферати V саветовања (Београд, 1962)

Реферати V саветовања (део 3).jpg

Реферати VI саветовања (Охрид, 1966)

Реферати VI саветовања (део 2).jpg

VII конгрес геолога СФРЈ (Загреб, 1970)

VII конгрес геолога СФРЈ (садржаји реферата).jpg

VIII југословенски геолошки конгрес (Блед, 1974)

VIII југословански геолошки конгрес (водич екскурзија).jpg