Прегледај објекте (6 укупно)

XIII конгрес геолога Југославије (књига 6).jpg
геофизика и сеизмологија

XIII конгрес геолога Југославије (књига 5).jpg
хидрогеологија и инжењерска геологија

XIII конгрес геолога Југославије (књига 4).jpg
минералне сировине

XIII конгрес геолога Југославије (књига 3).jpg
петрологија, минералогија и геохемија

XIII конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg
регионална геологија, стратиграфија и палеонтологија

XIII конгрес геолога Југославије (књига 1).jpg
пленарни реферати
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2