Прегледај објекте (7 укупно)

XI конгрес геолога Југославије (закључци).jpg
Закључци XI конгреас геолога Југославије

XI конгрес геолога Југославије (резолуција).jpg
Резолуција XI конгреса геолога Југославије

XI конгрес геолога Југославије (књига 5).jpg
хидрогеологија, инжењерска геологија, геотермална енергија

XI конгрес геолога Југославије (књига 4).jpg
минералне сировине

XI конгрес геолога Југославије (књига 3).jpg
петрологија, геохемија, тектоника

XI конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg
стратиграфија, палеонтологија, регионална геологија

XI конгрес геолога Југославије (књига 1).jpg
пленарни реферати
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2