Прегледај објекте (7 укупно)

VIII југословански геолошки конгрес (водич екскурзија).jpg
Водич екскурзија

VIII југословански геолошки конгрес (пленарни реферати).jpg
Пленарни реферати

VIII југословански геолошки конгрес (књига 5).jpg
економска геологија

VIII југословански геолошки конгрес (књига 4).jpg
инженирска геологија, хидрогеологија

VIII југословански геолошки конгрес (књига 3).jpg
геотектоника, геофизика

VIII југословански геолошки конгрес (књига 2).jpg
палеонтологија, седиментологија, стратиграфија

VIII југословански геолошки конгрес (књига 1).jpg
податки о конгресу, пленарна предавања, минералогија, петрологија, геокемија
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2