Прегледај објекте (57 укупно)

I. савјетовање геолога ФНРЈ .jpg
Реферати, дискусије и закључци

I Југословaнски геолошки конгрес.jpg
Реферати, предавања, извештаји

II конгрес геолога Југославије.jpg
Реферати, предавања, дискусије

III конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg
реферати, предавања, дискусија

III конгрес геолога Југославије (књига 1).jpg
реферати, предавања, дискусија

Реферати V саветовања (део 3).jpg
карст и инжењерска геологија

Реферати V саветовања (део 2).jpg
минералогија, петрологија, рудна лежишта

Реферати V саветовања (део 1).jpg
геологија

Реферати VI саветовања (део 2).jpg
минералогија и петрографија, рудна лежишта, разно

Реферати VI саветовања (део 1).jpg
геологија, палеонтологија, тектоника, инжењерска геологија
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2