Прегледај објекте (191 укупно)

VIII југословански геолошки конгрес (књига 4).jpg
инженирска геологија, хидрогеологија

VIII југословански геолошки конгрес (књига 5).jpg
економска геологија

VIII југословански геолошки конгрес (пленарни реферати).jpg
Пленарни реферати

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 1).jpg
стратиграфија, палеонтологија, петрологија, минералогија, седиментологија и тектоника

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg
рудна лежишта, металогенија, геохемија и геофизика

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 3).jpg
хидрогеологија и инжењерска геологија

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 4).jpg
пленарни реферати, конгресна резолуција, извјештаји о раду секција и раду организационог одбора

XI конгрес геолога Југославије (закључци).jpg
Закључци XI конгреас геолога Југославије

XI конгрес геолога Југославије (књига 1).jpg
пленарни реферати

XI конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg
стратиграфија, палеонтологија, регионална геологија
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2