X јубиларни конгрес геолога Југославије - Књига 1

Dublin Core

Наслов

X јубиларни конгрес геолога Југославије - Књига 1

Опис

стратиграфија, палеонтологија, петрологија, минералогија, седиментологија и тектоника

Датум

1982

Објекат у вези

Документи

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 1).jpg

Цитирање

“X јубиларни конгрес геолога Југославије - Књига 1 ,” е-библиотека, приступљено 06. decembar 2023., http://ebiblioteka.sgd.rs/items/show/144.