Записник управе Српског геолошког друштва

Dublin Core

Наслов

Записник управе Српског геолошког друштва

Предметна одредница

записник

Опис

15.03.2013.

Датум

2013

Објекат у вези

Text Item Type Metadata

Text

ЗАПИСНИК Са седнице Управе Српског геолошког друштва oдржане 15.03.2013.

у 12 часова,у спомен соби Јована Жујовића Каменичка 6/1, Београд

Седници су присуствовали Зоран Стевановић, Ненад Бањац, Љупко Рундић, Милован Ракијаш и Петар Стејић. Остали чланови Управе СГД су били оправдано одсутни и на време су обавестили о свом изостанку. С обзиром за на рад Управе са минималним кворумом, З.Стевановић је предложио да се по свакој усвојеној тачки дн. реда и достави записника свим члановима, размотре све евентуалне примедбе и сугестије изосталих чланова и да се оне ставе на разматрање(интернет размена мишљења) пре коначног усвајања записника са седнице.

Документи

SGD_article.png

Цитирање

“Записник управе Српског геолошког друштва,” е-библиотека, приступљено 24. februar 2024., http://ebiblioteka.sgd.rs/items/show/39.