Прегледај објекте (191 укупно)

IX конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg
рад конгреса, резолуција конгреса извештаји о раду секција, реферати

IX конгрес геолога Југославије (пленарни реферати).jpg
Пленарни реферати

IX конгрес геолога Југославије (водич екскурзија).jpg
Водич екскурзија

VII конгрес геолога СФРЈ (књига 1).jpg
поздравни говори, геологија, палеонтологија, тектоника и геофизика

VII конгрес геолога СФРЈ (књига 2).jpg
минералогија и петрографија

VII конгрес геолога СФРЈ (садржаји реферата).jpg
Садржаји реферата

VIII југословански геолошки конгрес (водич екскурзија).jpg
Водич екскурзија

VIII југословански геолошки конгрес (књига 1).jpg
податки о конгресу, пленарна предавања, минералогија, петрологија, геокемија

VIII југословански геолошки конгрес (књига 2).jpg
палеонтологија, седиментологија, стратиграфија

VIII југословански геолошки конгрес (књига 3).jpg
геотектоника, геофизика
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2