Прегледај објекте (191 укупно)

VIII југословански геолошки конгрес (књига 5).jpg
економска геологија

VIII југословански геолошки конгрес (књига 4).jpg
инженирска геологија, хидрогеологија

SGD_article.png
2012-2013 година

VIII југословански геолошки конгрес (књига 3).jpg
геотектоника, геофизика

VIII југословански геолошки конгрес (књига 2).jpg
палеонтологија, седиментологија, стратиграфија

SGD_article.png
2012-2013 година

VIII југословански геолошки конгрес (књига 1).jpg
податки о конгресу, пленарна предавања, минералогија, петрологија, геокемија

SGD_article.png
2012-2013 година

SGD_article.png
2012-2013 година

IX конгрес геолога Југославије (водич екскурзија).jpg
Водич екскурзија
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2