Прегледај колекције (36 укупно)

I Југословански геолошки конгрес (Блед, 1954)

I Југословaнски геолошки конгрес.jpg

I савјетовање геолога ФНРЈ (Загреб,1952)

I. савјетовање геолога ФНРЈ .jpg

II конгрес геолога Југославије (Сарајево,1957)

II конгрес геолога Југославије.jpg

III конгрес геолога Југославије (Будва,1959)

III конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg

IX конгрес геолога Југославије (Сарајево, 1978)

IX конгрес геолога Југославије (водич екскурзија).jpg

VII конгрес геолога СФРЈ (Загреб, 1970)

VII конгрес геолога СФРЈ (садржаји реферата).jpg

VIII југословенски геолошки конгрес (Блед, 1974)

VIII југословански геолошки конгрес (водич екскурзија).jpg

X јубиларни конгрес геолога Југославије (Будва, 1982)

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 4).jpg

XI конгрес геолога Југославије (Тара, 1986)

XI конгрес геолога Југославије (закључци).jpg

XII конгрес на геолози на Југославија (Охрид, 1990)

XII конгрес на геолози на Југославија (књига 6).jpg