Прегледај колекције (36 укупно)

Записници Српског геолошког друштва

zapisnici2020.jpg

Збирка свих публикованих Записника од оснивања до данас.

Записници скупштине српског геолошког друштва

sgd.jpg

Правилници српског геолошког друштва

SGD_article.png

Национални геолошки конгреси и саветовања

XVII Конгрес геолога Србије.jpg

XVII Конгрес геолога Србије (Врњачка Бања, 2018)

XVII Конгрес геолога Србије.jpg

17. Конгрес геолога Србије одржан је у Врњачкој Бањи од 17-20.05.2018. године. Током конгреса усмено је саопштено преко 70 радова док је било изложено…

Записници управе Српског геолошког друштва

sgd.jpg

Записници управе Српског геолошког друштва: 2016 - 2020

sgd.jpg

Записници управе Српског геолошког друштва: 2012 - 2016

SGD_article.png

XVI Конгрес геолога Србије (Доњи Милановац, 2014)

XVI Serbian Geological Congress.jpg

XV конгрес геолога Србије (Београд, 2010)

XV Конгрес геолога Србије.jpg