Прегледај објекте (4 укупно)

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 4).jpg
пленарни реферати, конгресна резолуција, извјештаји о раду секција и раду организационог одбора

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 3).jpg
хидрогеологија и инжењерска геологија

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 2).jpg
рудна лежишта, металогенија, геохемија и геофизика

X јубиларни конгрес геолога Југославије (књига 1).jpg
стратиграфија, палеонтологија, петрологија, минералогија, седиментологија и тектоника
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2