X јубиларни конгрес геолога Југославије (Будва, 1982)

Dublin Core

Наслов

X јубиларни конгрес геолога Југославије (Будва, 1982)

Collection Items

X јубиларни конгрес геолога Југославије  - Књига 4
пленарни реферати, конгресна резолуција, извјештаји о раду секција и раду организационог одбора

X јубиларни конгрес геолога Југославије  - Књига 3
хидрогеологија и инжењерска геологија

X јубиларни конгрес геолога Југославије  - Књига 2
рудна лежишта, металогенија, геохемија и геофизика

X јубиларни конгрес геолога Југославије  - Књига 1
стратиграфија, палеонтологија, петрологија, минералогија, седиментологија и тектоника
View all 4 items

Стабло колекције