Прегледај колекције (36 укупно)

XIII конгрес геолога Југославије (Херцег Нови, 1998)

XIII конгрес геолога Југославије (књига 6).jpg

XIV конгрес геолога Србије и Црне Горе (Нови Сад, 2005)

XIV конгрес геолога Србије и Црне Горе.jpg

XV конгрес геолога Србије (Београд, 2010)

XV Конгрес геолога Србије.jpg

XVI Конгрес геолога Србије (Доњи Милановац, 2014)

XVI Serbian Geological Congress.jpg

XVII Конгрес геолога Србије (Врњачка Бања, 2018)

XVII Конгрес геолога Србије.jpg

17. Конгрес геолога Србије одржан је у Врњачкој Бањи од 17-20.05.2018. године. Током конгреса усмено је саопштено преко 70 радова док је било изложено…

Годишњак Српског геолошког друштва

SGD_article.png

Записник управе Српског геолошког друштва (25.10.2022. год.)

Записници скупштине српског геолошког друштва

sgd.jpg

Записници Српског геолошког друштва

zapisnici2020.jpg

Збирка свих публикованих Записника од оснивања до данас.

Записници српског геолошког друштва за 2021. годину